Regulamin

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ ZŁOTYCH, PLATYNOWYCH I DIAMENTOWYCH PŁYT.

 1. Niniejszy regulamin określa kryteria przyznawania wyróżnień Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt, za osiągnięte sukcesy w sprzedaży fonogramów na terenie Polski.

 1. Wyróżnienia przyznawane będą wg – w sprzedaży produktów fizycznych - raportu sprzedaży przygotowywanego przez Kantar Polska na potrzeby listy Olis, a w sprzedaży cyfrowej – wg przesyłanych do ZPAV informacji od firm fonograficznych o ilości płatnych pobrań digital któregokolwiek z tytułów albumu w formie pojedyncze nagranie audio (single track) , muzyka w tle (ringback tone) lub dzwonek telefoniczny wykorzystujący wyłącznie oryginalne nagranie (master ringtones), oraz ilości odsłuchów (streaming) któregokolwiek z tytułów albumu.

 1. Przy przyznawaniu Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt obowiązują następujące poziomy sprzedaży (ilości pakietów):

ZŁOTA PŁYTA

PLATYNOWA PŁYTA

DIAMENTOWA PŁYTA

ALBUMY AUDIO

rozrywka - rep. zagraniczny

10 000

20 000

100 000

rozrywka - rep. krajowy

15 000

30 000

150 000

składanki

15 000

30 000

150 000

muzyka poważna

5 000

10 000

50 000

muzyka poważna - popularna

5 000

10 000

50 000

jazz / blues / folk / muzyka źródeł

5 000

10 000

50 000

soundtrack

10 000

20 000

100 000

 

 

 

ALBUMY VIDEO

rozrywka

5 000

10 000

50 000

muzyka poważna

2 500

5 000

25 000

jazz / blues / folk / muzyka źródeł

2 500

5 000

25 000

 

 

 

SINGLE CYFROWE (ilość / wysokość przychodu)

25 000 / 50 000 zł

50 000 / 100 000 zł

250 000 / 500 000 zł

4a

4a. (dot. albumów)

dla sprzedaży cyfrowej dokonanej do 28.02.2017

Suma 10 płatnych pobrań cyfrowych któregokolwiek z tytułów albumu w formie pojedyncze nagranie audio (download) , muzyka w tle (ringback tone) lub dzwonek telefoniczny wykorzystujący wyłącznie oryginalne nagranie (master ringtones) jest równoznaczna ze sprzedażą 1 albumu CD lub DVD audio. Ilość 2500 szt. streamów (odsłuchów) któregokolwiek z tytułów albumu jest równoznaczna ze sprzedażą 1 albumu CD lub DVD audio.

(formularz do raportowania sprzedaży cyfrowej albumu - ilość)

dla sprzedaży cyfrowej dokonanej od 01.03.2017

Wartość przychodu 20 zł z tytułu pobrań cyfrowych któregokolwiek z tytułów albumu w formie pojedyncze nagranie audio (download), muzyka w tle (ringback tone), dzwonek telefoniczny wykorzystujący wyłącznie oryginalne nagranie (master ringtones), przychód przypisany z tytułu streamingu do danego utworu – jest równoznaczny ze sprzedażą 1 albumu CD lub DVD audio. Sumowany jest przychód każdego z utworów występujących na albumie.

(formularz do raportowania sprzedaży cyfrowej albumu - wartość)

4b. (dot. singli)

dla sprzedaży cyfrowej dokonanej do 28.02.2017

1 płatne pobranie cyfrowe utworu w formie pojedyncze nagranie audio (download) , muzyka w tle (ringback tone) lub dzwonek telefoniczny wykorzystujący wyłącznie oryginalne nagranie (master ringtones), lub ilość 250 szt. streamów (odsłuchów) jest równoznaczna ze sprzedażą 1 singla, o wartości 2 zł. Kwalifikowane są single, których premiera odbyła się od 1 stycznia 2015 roku.

(formularz do raportowania sprzedaży cyfrowej singla - ilość)

dla sprzedaży cyfrowej dokonanej od 01.03.2017

Wyróżnienia dla singli cyfrowych przyznawane są wg udokumentowanej sumy wartości przychodu z tytułu pojedyncze nagranie audio (download) , muzyka w tle (ringback tone), dzwonek telefoniczny wykorzystujący wyłącznie oryginalne nagranie (master ringtones), oraz przychodu przypisanego z tytułu streamingu do danego utworu. Kwalifikowane są single, których premiera odbyła się od 1 stycznia 2015 roku.

(formularz do raportowania sprzedaży cyfrowej singla - wartość)

Przez przychód rozumiana jest wartość hurtowa, z wyłączeniem rabatów i podatków.

W przypadku gdy wydawca dysponuje danymi dot. wartości przychodu z tytułu muzyki cyfrowej dot. singla lub albumu, których premiera nastąpiła przed 28.02.2017 za cały okres sprzedaży, dopuszczalne jest przedstawienie jedynie danych wartościowych.

 1. Za wielokrotność ilości sprzedaży wymaganej do otrzymania Platynowej Płyty przyznawana jest kolejna Platynowa Płyta (Podwójna Platynowa Płyta, Potrójna Platynowa Płyta, Poczwórna Platynowa Płyta).
 2. W ramach jednego tytułu fonogramy audio (CD, SACD, DVD audio itp.) jak i nośniki video (DVD, VHS itp.) są dodawane.
 3. Wyróżnienia przyznawane są wg ilości sprzedanych pakietów. (Zarówno wydawnictwo jedno- jak i wielopłytowe liczone jest jako 1 sztuka).
 4. Zarząd ZPAV wprowadza kategorię soundtrack. Soundtrack to oryginalna muzyka filmowa, w zapisie której piosenki stanowić mogą co najwyżej 20% czasu trwania nagrania. Z kategorii tej wyłączone są składanki.
 5. W razie wątpliwości do jakiej kategorii zaliczyć dany tytuł, stosowną decyzję podejmuje Zarząd ZPAV. Decyzje Zarządu są ostateczne.
 6. Reedycje i tzw. special edition na życzenie wydawcy mogą być traktowane jako ten sam tytuł.
 7. W przypadku wydawnictw wielopłytowych, gdzie premiera poszczególnych nośników nie odbywa się w tym samym terminie, dopuszczalne jest sumowanie ich sprzedaży.
 8. W przypadku zmiany wydawcy/dystrybutora danego wydawnictwa , wyróżnienia już przyznane są zachowane, a sprzedaż od poprzedniego i aktualnego wydawcy/dystrybutora jest sumowana.
 9. Wyróżnienia będą przyznawane przez ZPAV na podstawie posiadanych danych w cyklach miesięcznych, bez potrzeby przesyłania wniosków o ich przyznanie.
 10. Forma wręczenia Złotej, Platynowej lub Diamentowej Płyty jest dowolna - jednakże we wszelkich informacjach producenci są zobowiązani zaznaczać, że Złota, Platynowa lub Diamentowa Płyta jest przyznana przez ZPAV.
 11. Na wniosek zainteresowanego producenta Złota, Platynowa lub Diamentowa Płyta może być wręczona przez osobę upoważnioną do tego przez Zarząd ZPAV.
 12. ZPAV prowadzi ewidencję przyznanych Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt.
 13. Fonogramy muszą być wyprodukowane i dystrybuowane w zgodzie z poszanowaniem zasad własności intelektualnej oraz z wszelkimi przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 14. Przy przyznawaniu wyróżnień nie będą brane pod uwagę fonogramy które spełniają kryteria produktów budget i premium. (Premium - produkt wyprodukowany na niekonwencjonalnych warunkach, przygotowany specjalnie dla innej firmy, która normalnie nie zajmuje się sprzedażą /dystrybucją nagrań dźwiękowych lub gdzie produkt jest sprzedawany lub dodawany do innego produktu w związku z jedną, konkretną ofertą / kampanią.)
 15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.08.2021.